Informacinėje elektroninėje testavimo aplinkoje BETA yra skelbiamos įvykusių mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys, apimančios visas bendrojo ugdymo pakopas – pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą.

Užduotis galite rasti pagal grupes – nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP), pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų (toliau – PUPP), valstybinių brandos egzaminų (VBE) ir kitų. Pasirinkę norimą klasę ar dalyką, galite atlikti užduotis ir taip pasitikrinti dalyko žinias bei gebėjimus.

Kai kurios užduotys, pvz., 2021 m. pavasarį įvykę matematikos ir lietuvių kalbos ir literatūros PUPP, yra papildyti grįžtamojo pobūdžio informacija. Tai reiškia, kad, atlikę šį testą, gausite tekstinę grįžtamojo pobūdžio informaciją: sužinosite, kurias sritis išmanote pakankamai gerai, o kurias dar reikia tobulinti.

Šioje aplinkoje skelbiamos ir kitokios užduotys, pvz., mąstymo testai, kuriuos sudaro kritinio mąstymo ir problemų sprendimo užduotys.

Dauguma pateikiamų užduočių vertinamos automatiškai, tad jas atlikę iš karto sužinosite savo rezultatą.

Elektroninio testavimo aplinkoje skelbiamus testus galima atlikti tiesiogiai, be prisijungimo. Taigi mokinius, norinčius įsivertinti savo pasiekimus, kviečiame apsilankyti informacinėje elektroninėje testavimo aplinkoje BETA – https://beta.etestavimas.lt.

Aplinka BETA bus nuolat pildoma naujomis užduotimis. Kviečiame patobulinti savo gebėjimus ir žinias!